stichting MORRA

doelstelling

Stichting MORRA

Het gebied rond het friese plaatsje Morra, wat moeras betekent, was vroeger drassig, zompig, een veen en daarmee een wereld vol bedreigingen voor de gezondheid en het welzijn.

Tegenwoordig is Morra beschermd door een zeedijk en daarmee een vriendelijke woonomgeving geworden.

Zo wil ook de Stichting MORRA te Arnhem organisaties steunen die menselijk leed trachten te verminderen.

Uit eigen middelen op basis van Christelijke naasteliefde wil de Stichting MORRA:

Organsiaties steunen die:

  • armoede en discriminatie van vrouwen en mensenhandel bestrijden;
  • gezondheid en gezondheidszorg o.a. van hart, ogen, nieren, kanker en diabetes onderzoeken en bestrijden;
  • werken aan milieu-innovatie en onderzoek en rampenbestrijding;
  • leefmilieu verbeteren;
  • projecten die "kerk in actie"van de Protestantse Kerk opstart;
  • ondersteunen van projecten en instellingen die vergelijkbare doelstellingen nastreven.

 

De activiteiten kunnen zich zowel in  als buiten Nederland bevinden.

Het bestuur bestaande uit drie leden zal zich met bovengenoemde ondersteuning bezig houden.

Stichting MORRA doet zelf geen fondsvorming

en behandelt geen individuele verzoeken.

De Stichting is te benaderen via E-mail: Beechlea@online.nl

 

ANBI goekeuring verkregen per 13 juni 2013